Maja Wojnarowicz

Logopeda, Terapeuta, Diagnostyk, Certyfikowany Terapeuta METODY MIOFUNKCJONALNEJ

Współzałożycielka Pure Voice Szkoła Muzyczna. Logopeda, Terapeuta, Diagnostyk, Certyfikowany Terapeuta METODY MIOFUNKCJONALNEJ.

Zawodowa śpiewaczka z wieloletnim doświadczeniem, członkini zespołów i orkiestr, aktorka operowa i uczestniczka prestiżowych festiwali muzycznych, m.in. Wratislavia Cantans, Festiwalu Mozartowskiego Warszawskiej Opery Kameralnej, Festiwalu G. Rossiniego w Warszawskiej Operze Kameralnej.

Zajmuję się prowadzeniem głosu w zmianach strukturalnych i zaburzeniach czynnościowych, a także wsparciem i pomocą w procesie budowania komunikacji u osób po incydentach neurologicznych oraz w trudnościach z mową i głosem o podłożu psychosomatycznym. Prowadzę wczesne wspomaganiem rozwoju dziecka, zwłaszcza w przypadkach opóźnionego rozwoju mowy. Jestem certyfikowanym terapeutą METODY MIOFUNKCJONALNEJ. Od 16 lat zajmuję się nauczaniem śpiewu, wspieraniem i rehabilitacją aparatu głosu przy zaburzeniach strukturalnych i czynnościowych. Prowadzę terapię głosu i mowy w ujęciu holistycznym. Przygotowuję zdających do egzaminów do szkół artystycznymi wszystkich poziomów edukacji.

Edukacja

  • Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, wydział wokalno-aktorski, kier. śpiew solowy
  • WSP im. J.Korczaka w Warszawie kier. Logopedia
  • WSP im. J.Korczaka w Warszawie kier. Neurologopedia

Socials