Beata Nowak

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi. Terapeuta i nauczyciel wspomagający.

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi. Terapeuta i nauczyciel wspomagający.

Jestem psychologiem, terapeutą dzieci. W pracy skupiam się na  możliwościach i mocnych stronach małych pacjentów. Zajęcia prowadzę odpowiednio do potrzeb dzieci, koncentrując się na różnorodnych sferach rozwoju. Podczas spotkań budujemy relację na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu.

SZKOLENIA:

  • Wprowadzenie do korzystania z narzędzia diagnostycznego KORP.
  • Wprowadzenie do Terapii Ręki.
  • Niesamowity świat matematyki/fun math.
  • Diagnoza Funkcjonalna Profil Psychoedukacyjny PEP-R.
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)- szkolenie nadające uprawnienia diagnostyczne.
  • Certyfikat Coaching VCC (100 godz.).
  • „Interwencja kryzysowa w szkole”.
  • „Śmiechoterapia” Teoria i praktyka leczniczego działania śmiechu.