SZKOLENIA 

 SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA METODA NAUKI CZYTANIA ( SZKOŁA KRAKOWSKA) REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA GŁOSU PACJENTÓW PO LARYNGEKTOMII CAŁKOWITEJ LOGORYTMIKA TERAPIA RĘKI. PRACA Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI ORAZ DZIEĆMI ZAGROŻONYMI NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM (CZR, MPDZ) TERAPIA RĘKI. TERAPIA ZABURZEŃ GRAFOMOTORYCZNYCH DZIECI W WIEKU SZKOLNYM TERAPIA RĘKI. GRAFOMOTORYKA METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
WSPÓŁPRACA 

 Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie


 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny na ul.Banacha


 Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Tabita” (Grupa LuxMed) w Konstancinie-Jeziornie – Oddział Terapii Neurologicznej oraz ZOL


 Szpital Grochowski w Warszawie – Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej


Poradnia „Psychologiczna Przystań” w Warszawie Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLARWYKSZTAŁCENIE 

 Akademia Muzyczna im. F.F. Chopina w Warszawie, wydział Wokalno – Aktorski


 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, kierunek Pedagogika, specjalność: Logopedia


 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, kierunek Pedagogika, specjalność: Neurologopedia


 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, wydział Filologii Włoskiej